Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Vďaka patrí aj Univerzitnému vedeckému parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP).

Ďakujeme najmä za to, že vybudovali kvalitnú pozemnú stanicu, ktorá je schopná komunikácie so satelitmi na orbite, teda aj so satelitom skCUBE. Táto stanica je uvedená v projekte ako sekundárna, ale vzhľadom na výborné parametre a moderné technológie bude schopná v plnej miere alternovať aj primárnu pozemnú stanicu SOSA v Dunajskej Strede.

Osobitne chceme poďakovať:

Michalovi Zábovskému

Ďakujeme!