Popularizácia v médiách

Prehľad zmienok o projekte skCUBE v domácich médiách