Ciele

1Priviesť Slovensko do Európskej vesmírnej agentúry (ESA)
Splnené!

2Postaviť prvný slovenský satelit (navrhnutý, vyrobený a ovládaný zo Slovenska)
Splnené!

3Popularizovať technické štúdijné smery a VaT
Splnené!

4Dokázať, že na Slovensku vieme robiť aj špičkové vesmírne technológie
Splnené!

5Vychovať novú generáciu space inžinierov
Splnené!

6Nadviazať nové medzinárodné spolupráce
Splnené!

7Umožniť študentom pracovať na reálnom projekte alebo s reálnymi dátami
Prebieha (projekt), Prebieha (dáta)

8Získať technologické know-how vo vývoji všetkých súčastí nanosatelitu
Splnené!

9Podporiť komunitu rádioamatérov (slovenských i zahraničných)
Splnené!

10Identifikovať legislatívne a medzinárodno-právne náležitosti a postupy potrebné pre vypúšťanie družíc Made in Slovakia
Splnené!

Pozrite si všetky výstupy, ktoré projekt priniesol.