Rádioamatérske experimenty

RÁDIOAMATÉRSKY DIGITÁLNY OPAKOVAČ

 
Palubný digipeater umožňuje spojenie dvoch rádioamatérskych operátorov prostredníctvom satelitu. Odosiela základné telemetrické dáta prostredníctvom Morseovho kódu pre jednoduché počúvanie.

EXPERIMENTÁLNY PRENOS NA 2,4 GHZ

 
Vysokorýchlostný prenos obrázkov s využitím progresívnych metód kódovania. Rádioamatéri z celého sveta môžu prijímať obrázok, ktorý bude označený menom skCUBE, volacím znakom OM9SAT a časovou značkou. Obsahovať bude len informácie v súlade s rádioamatérskymi reguláciami. Komunikačný protokol a možnosti pre príjem signálu budú onedlho publikované na tejto stránke, viz aj Informácie pre rádioamatérov.