Redundancia

REDUNDANCIA SYSTÉMOV skCUBE

Všetky kritické systémy sú navrhnuté redundantne (zdvojene), aby v prípade zlyhania prebral riadenie záložný systém.

V prípade malých satelitov ako skCUBE, je ich elektronika voči vplyvom kozmického prostredia a radiácie prakticky nechránená [1]. Všetky kritické systémy skCUBE [2,3] preto používajú redundatné CPU [4]. Redundancia je zdvojenie kritických komponentov systému za účelom dosiahnutia jeho väčšej spoľahlivosti [5].

Hardvérové a softvérové moduly skCUBE. Kritické systémy majú zdvojené CPU. CDHS (Command and Data Handling System), PWR (Power), CAM (Camera), COM (Communication), EXP (Experiment)

Hardvérové a softvérové moduly skCUBE. Kritické systémy majú zdvojené CPU. CDHS (Command and Data Handling System), PWR (Power), CAM (Camera), COM (Communication), EXP (Experiment)

Referencie

[1] Avery, Keith, et al. "Total dose test results for CubeSat electronics." Radiation Effects Data Workshop (REDW), 2011 IEEE. IEEE, 2011. http://www.cosmiacpubs.org/pubs/2011_IEEE_REDW_Paper.pdf

[2] Slačka et al, Safety Critical RTOS for Space Satellites JOURNAL: 2015 International Conference on Process Control (PC)  SOURCE: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7169971&tag=1

[3] Juraj Slačka, 2015, Autoreferát k dizertačnej práci, RIADIACI POČÍTAČ SLOVENSKEJ DRUŽICE TYPU CUBESAT http://www.fei.stuba.sk/docs//2015/autoreferaty/Slacka_autoref.pdf

[4] Slavomír Petrík, 2015, skcube_cdhs documentation skcube_cdhs_software_specification.doc [INTERNAL]

[5]  https://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(engineering)