Sun-senzor

Špeciálnou súčiastkou skCUBE je Sun-sensor, ktorý určuje polohu družice voči Slnku.

Sun-senzor skCUBE

Ďalším zo snímačov, ktorý bolo potrebné kalibrovať, bol sun-sensor. Tento snímač bude na orbite merať polohu Slnka, na základe ktorej budeme takisto môcť zistiť orientáciu družice na orbite. Na kalibráciu tohto senzora sme potrebovali zdroj svetla, ktorý má podobnú intenzitu a spektrum ako Slnko – xenonová výbojka z auta bola na tento účel ideálna  Na rotačnej platforme sme otáčali satelit pod rôznym uhlom vzhľadom k zdroju svetla a na základe týchto meraní sme stanovili offset a zosilnenie snímača.

sun_sensor

Sun-senzor skCUBE

 

image03

Prevodová charakteristika sun-sensorov.