Vyjadrenia osobností

Som nesmierne pyšný na mladý tím ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase zostrojili prvý slovenský satelit s názvom skCUBE. O pár mesiacov bude lietať na obežnej dráhe okolo Zeme. Netušil som, že dve ulice od prezidentského paláca sa pracuje na takomto úžasnom projekte a som rád, že som to mohol na vlastné oči vidieť.

Ukazuje sa, že aj na Slovensku máme nesmierne šikovných a talentovaných ľudí. Verím, že nám neutečú do zahraničia, a ak aj áno, že sa so skúsenosťami vrátia. Podobne ako Michaela Musilová, ktorá má skúsenosť z NASA. Doslova na kolene vyrobiť niečo, čo bude lietať okolo Zeme a posielať fotografie a ďalšie údaje, to je fantastické. Teší ma, že do prípravy družice sa zapojili univerzity, súkromný sektor a čiastočne aj štát. To je cesta, ktorou kráčajú vyspelé krajiny vo svete. A to musí byť aj naša cesta.

Andrej Kiska, prezident SR

Keď som prvý krát navštívil laboratórium SOSA, kde prebieha vývoj prvej slovenskej družice, bol som milo prekvapený. Partia mladých technikov stavia prvý slovenský satelit v podmienkach, ktoré nie sú zďaleka ideálne. No robia to so srdcom a veľkým nadšením a to im pomáha prekonať všetky prekážky. Mám za to, že v dnešnom rýchlo meniacom a rozvíjajúcom sa svete potrebujeme motivovať našu mládež, aby nabrala odvahu študovať aj náročné technické a prírodovedné predmety, ako napríklad fyzika, matematika, či chémia. A som presvedčený, že projekt skCUBE pre tento cieľ dokáže spraviť kus dobrej práce.

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície

S ľuďmi zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa poznám už dlhé roky. A od začiatku robia pre Slovensko kus dobrej roboty. Okrem iného sa teraz pustili do naozaj veľkého projektu - stavby prvej slovenskej družice. Verím, že už čoskoro budeme môcť byť opäť spoločne hrdí na naše aktivity vo vesmíre. Držím im v tom palce a už teraz sa teším na štart rakety, ktorá ponesie prvý satelit pod slovenskou vlajkou.

Ivan Bella, prvý slovenský astronaut, letel do vesmíru vo februári 1999

Projekt skCUBE ukazuje, že na Slovensku nám v oblasti vesmírnej problematiky vyrástli skvelí projektoví manažéri a popularizátori, ktorí pre tento projekt dokázali osloviť, inšpirovať a motivovať nemalú skupinu nadšencov aj profesionálov. Tvorcovia satelitu preukázali veľmi tvorivý prístup a mimoriadnu erudíciu v technologickej oblasti, keďže išli cestou vlastného, originálneho vývoja prakticky všetkých systémov satelitu s využitím moderných elektronických komponentov a spoľahlivých technologických postupov. Projekt má všetky predpoklady zvýšiť záujem o štúdium vedy a techniky medzi mladými ľuďmi, významný je aj jeho reprezentačný rozmer smerom k zahraničiu.

Ing. Ján Baláž, PhD. a Ing. Igor Strhárský, kozmickí inžinieri SAV, spoluautori misie ESA Rosetta

Som rád, že na Slovensku máme takýto unikátny technologický projekt. Je to jasný dôkaz kvality slovenských vedeckých pracovníkov a študentov technických univerzít, ktorí majú potenciál stať sa expertmi a budúcimi spoluautormi svetových vesmírnych projektov pod hlavičkou Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Slovenská republika by sa mala stať členom tejto agentúry, ktorá okrem iného napr. buduje aj európsky navigačný systém Galileo, už v priebehu tohto roka. Verím, že sa to podarí a aj zásluhou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa budú môcť slovenskí vedci a inžinieri zapájať do vývoja moderných kozmických technológií.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

Podporujem Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA) v ich trpezlivom úsilí o vypustenie prvej slovenskej družice do vesmíru. Verím že i malé štáty, akým je aj Slovenská republika, môžu dosahovať skvelé výsledky v oblasti vedy a výskumu. Podpora vzdelávania, vedy a výskumu je kľúčová pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Nadšenie šikovných mladých ľudí v SOSA je obdivuhodné a zaslúži si podporu v ich iniciatíve a aktivitách. Som presvedčená, že svojim projektom ukážu našu krajinu v pozitívnom svetle a pomôžu načrtnúť cestu k lepšej perspektíve pre nás všetkých.

Iveta Radičová, bývalá premiérka SR

Projekt skCUBE, je dôkazom toho, že aj na slovensku existujú ambiciózne ciele, a chuť realizovať sny. Prínosom je ešte aj to, že projekt prinášajú mladí ľudia a v slovenských farbách. Byť patriotom v krčme je veľmi ľahké, ale vytvoriť niečo čo reprezentuje a skúma je oveľa ťažší oriešok.

Ivan Štefunko, predseda predstavenstva Neulogy Ventures, a. s.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach má v kozmickom sektore bohaté skúsenosti, nakoľko práve Košická letecká škola je alma-mater Slovenského a Československého kozmonauta a ich náhradníkov. Samotný projekt prvej slovenskej družice skCUBE je veľmi významným míľnikom, ktorý malými krokmi spojí kapacity a vytrvalosť kozmických a leteckých inštitúcií na Slovensku a umožní tým našej malej krajine významný veľký skok nielen smerom k ESA, ale aj k demonštrácii a zviditeľneniu toho, čo šikovní ľudia v našej krajine dokážu.

prof. Ing. František Adamčík, CSc., dekan Leteckej fakulty TUKE

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave je medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou technickou fakultou. Poslaním FEI STU, ako výskumne orientovanej technickej fakulty, je vedeckým výskumom získavať, inžinierskou a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky, vzdelávať a vychovávať mladú generáciu. Jedným z cieľov je väčšie zapájanie študentov všetkých stupňov štúdia do výskumnej a inej tvorivej činnosti a hľadanie možností pôsobenia študentov v projektoch aj medzinárodného významu. Projekt skCUBE je praktickým príkladom takéhoto projektu.

doc. Ing. Milan Žiška, PhD., prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave