Technologické experimenty

UNIKÁTNY SUNSENSOR

 
Vyvinuli sme vlastný mikro Sunsensor, o rád presnejší než sú bežne dostupné na trhu. Testovanie bude zamerané na verifikáciu funkcionality, presnosti a odolnosti tohto senzoru.

ROTAČNO-POZIČNÉ RIADENIE

 
Satelit bude riadiť svoju polohu vo vesmíre pomocou elektromagnetických akčných cievok.

VLASTNÝ OPERAČNÝ SYSTÉM

 
Vyvinuli sme vlastný Real Time Operating System (RTOS). Je založený na štandarde Misra-C pre bezpečnostné kritické systémy. Testované budú všetky vlastnosti systému ako manažment úloh, riešenie chýb, komunikačné protokoly, atď.

SAMOOPRAVNÝ KOMUNIKAČNÝ PROTOKOL

 
Verifikácia spoľahlivosti FEC LDPC protokolu, navrhnutého na prenos obrázkov.

RADIAČNÉ POŠKODZOVANIE PAMÄTE

 
Test radiačnej rezistencie softvérových systémov pomocou bit-flip detekčnej metódy.

RADIAČNÁ ODOLNOSŤ KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH KOMPONENTOV

 
Najmä DC-DC konvertorov, meračov odporu, switchovacieho tranzistoru, RAM, FRAM, a FLASH pamäte.

REDUNDANCIA KOMPONENTOV

 
Na palube je redundantný energetický zdroj s vysokým stupňom odolnosti. Test bude zameraný na overenie funkčnosti konceptu v relevantnom prostredí.

KONŠTRUKCIA POZEMNEJ STANICE

 
Primárna stanica je vybavená vysoko precíznym vyhľadávaním a prijímaním frekvencií vyšších než 1 GHz.