Čo všetko ešte projekt prinesie

Odovzdaním skompletovaného satelitu spoločnosti ISL (Delft, Holandsko) a jeho následnou úspešnou integráciou do deployera sme zavŕšili prvú fázu projektu skCUBE "pre-launch". Momentálne aktívne pripravujeme druhú fázu "post-launch", ktorá môže priniesť rovnako pekné výsledky.

Fáza pred vypustením

 • Kreatíva tímu
 • Vývoj satelitu
 • Výroba satelitu
 • Integrácia a testovanie
 • Príprava komunikačnej infraštruktúry
 • Odovzdanie skCube

Fáza po vypustení

 • Komunikácia so satelitom
 • Práca s dátami - študenti
 • Práca s dátami - vedci
 • Popularizácia vedy a techniky
 • Motivovanie mladých ľudí pre štúdium technických odborov
 • Obhajoba vesmírneho výskumu, rozvoj AeroSpace sektora na Slovensku

Komunikácia so satelitom

Základom všetkého bude úspešný štart rakety Falcon 9, ktorý je indikovaný na jesenné mesiace. Následne potrebujeme nadviazať komunikáciu so satelitom. Preto finalizujeme potrebnú rádiovú infraštruktúru. Budeme mať primárnu pozemnú stanicu a dve sekundárne, aby sme získali čo najväčšie okno na komunikovanie. Pomáhať nám bude aj medzinárodná komunita rádioamatérov.

Práca s dátami

Akonáhle budeme v spojení, budeme zhromažďovať dáta z paluby samotného satelitu (základne telemetrické údaje) a zo samotných experimentov. Tieto dáta budú k dispozícii pre každého. Očakávame, že budú prínosom najmä pre študentov vysokých škôl (data z reálneho projektu, nie len zo simulačných softvérov) a vedeckých pracovníkov. Údaje budú interpretované excelentným slovenským softvérom Exponea. Vďaka nemu budú zrozumiteľné aj širšej verejnosti.

Popularizovanie vedy a techniky cez vesmír

Chceme aj naďalej pokračovať v popularizovaní vedy a techniky, pretože téma vesmír, chápaný ako "novodobý oceán", to umožňuje veľmi dobre. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu od médií a nespočetné množstvo pozvánok na prednášky. Dokonca chceme zorganizovať vlastnú sériu prednášok “skCUBE tour” po Slovensku. Navštevovať chceme najmä stredné školy a motivovať mladých, že matematika a fyzika sú cool! Rovnako chceme navštíviť všetky technické fakulty slovenských vysokých škôl.

Motivovanie mladých

Okrem popularizácie na verejnosti chceme mladých ľudí na Slovensku aj motivovať. Motivovať k tomu, že sa oplatí snívať aj veľké sny a rovno ich začať krok po kroku realizovať. Začiatky sú ťažké, ale pomaly sa to už nejako rozbehne a postupne prichádzajú nové a nové príležitosti. A netreba sa báť neúspechu - niekedy ani nepríde. A keď príde, vždy nás niečo naučí a posunie dopredu.

Obhajoba vesmírneho výskumu a rozvoj AeroSpace sektora na Slovensku

A napokon sa chceme venovať ďalším space projektom a obhajovať zmysluplnosť kozmonautiky ako perspektívneho a rýchlo rastúceho odvetvia priemyslu, ktorý do bežného života prináša veľmi mnoho užitočných aplikácií.