Financovanie

VEĽKÉ POĎAKOVANIE!

Projekt by nemohol vzniknúť nebyť podpory od štátu. Okrem štátu ďakujeme za podporu aj viacerým súkromným spoločnostiam, našim partnerom a množstvu fanúšikov, ktorí podporili projekt cez crowdfundingové kampane. Najväčšie ďakujem patrí členom nášho technologického tímu, ktorí do projektu zadarmo prispeli vlastnou prácou v rámci svojho voľného času v objeme približne 27 tisíc hodín! Za každú jednu podporu úprimne ďakujeme.

Vlastné zdroje 23 400 Eur
Súkromné zdroje 76 700 Eur
Verejné zdroje 315 700 Eur
Individuálne príspevky 1 170 Eur
Odhad hodnoty vlastnej práce 540 000 Eur
HODNOTA PROJEKTU CELKOM 956 970 Eur*

* nejde o cenu, ale orientačnú hodnotu projektu

VEREJNÉ ZDROJE

Na unikátny vývoj, výrobu, testovanie a vypustenie satelitu (typu: 1U cubesat) na orbitu sme získali tieto verejné zdroje:

 • [70,000 EUR] Dofinancovanie vývoja, výroby a testovanie satelitu – zmluva (Zmluva je na sumu 150,000 Eur, ale z tejto sumy bolo na projekt družice skCUBE alokovaných 70,000 EUR)
 • [48,200 EUR] Dofinancovanie pozemnej stanice a jej prevádzka (do 2017) – zmluva (druhá časť zmluvy)
 • [107,800 EUR] Vynesenie satelitu na orbitu Zeme a súvisiace služby – zmluva (Zmluva je na sumu 120,000 EUR, ale z tejto sumy sme museli vrátiť presne 12,200 Eur, pretože štart sa neuskutočnil v 1. polroku roka 2016, na ktorý bola dotácia účtovne viazaná a vypadnuté prostriedky ešte nemáme finančne pokryté)

V počiatočnej fáze sme projekt financovali vďaka podpore od Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá nám vytvorila výborné zázemie. Univerzita dostala prostriedky na projekt od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – zmluva.

Vzťahy, koordinácia a výsledky projektu (ich úžitok) právne rieši nasledovné memorandum medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity – memorandum.

SÚKROMNÉ ZDROJE

Najmä v počiatočnej fáze projektu, kedy nám ešte nikto neveril, že prvú slovenskú družicu skCUBE vieme skutočne zrealizovať a rodinné rozpočty sa už pomaly vyčerpali, boli sme odkázaní osloviť slovenské spoločnosti. Vďaka finančnej aj nefinančnej pomoci sme prežili najťažšie obdobie projektu - prvý polrok 2014. Na konci leta 2014 sme však najmä vďaka pomoci súkromných spoločností mali už viditeľné výsledky a projekt získal oveľa reálnejšie kontúry. Výška darov a pomoci od firiem činí približne 76,700 Eur.

Platinoví partneri

rmc


qproducts
ceit
incoff

Zlatí partneri

VLASTNÉ ZDROJE

Z vlastných zdrojov (rodinné úspory a príspevky členov Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity) sme do projektu vložili presne 23,400 Eur.

INDIVIDUÁLNA PODPORA

Obrátili sme sa aj na verejnosť cez 2 crowdfundingové kampane. Od individuálnych darcov sme vyzbierali presne 1,170 Eur.

Hodnota vlastnej práce

Projekt skCUBE sme od začiatku vnímali ako neziskový, preto nechceme kalkulovať stovky hodín popularizácie a dosahovania ďalších pre spoločnosť prospešných cieľov. Avšak na samotnej družici konkrétnou technickou a vedeckou prácou prispelo viac ako 20 ľudí, ktorí projektu venovali dokopy približne 27 tisíc hodín. Ak by sme takúto vysokokvalifikovanú prácu ocenili na 20 Eur superhrubej hodinovej mzdy, príspevok len technického tímu k projektu skCUBE by bol približne 540,000 Eur.

POROVNANIE

Porovnateľný český nanosatelit (VZLUSAT) stál v prepočte približne 1,1 milióna Eur.

Pričom viaceré podsystémy boli zakúpené, teda nešlo o vývoj a výrobu celého satelitu od nuly, ako to bolo v prípade skCUBE (komplet celý vývoj sme realizovali vo vlastnej réžii a nijaký podsystém sme do satelitu nezakúpili).

Navyše český tím mal dotovaný štart z eurofondov, a preto bol približne o 100,000 Eur lacnejší ako náš.

Rovnako je potrebné uviesť, že do ceny násho projektu skCUBE sú započítané aj výdavky na vybudovanie siete pozemnych staníc, datovej logistiky, riadiaceho centra a potrebnej infraštruktúry na komunikáciu so satelitom.

A TOTO SÚ VÝSTUPY PROJEKTU

 • Slovensko sa stalo asociovaný člen Európskej vesmírnej agentúry (ESA), čo v praxi znamená 7 miliónov EUR na projekty pre slovenské firmy a univerzity, v ktorých môžu nadobudnúť neoceniteľné know-how v oblasti vesmírnych technológii a vied. Náš projekt bol pre toto politické rozhodnutie kľúčový.
 • Vďaka atraktivite projektu sme dostali veľký priestor v slovenských masmédiách. A naplnili sme tak jeden z cieľov projektu skCUBE - popularizovať technické štúdijné smery, vedu a techniku. Myslíme si, že je to oveľa efektívnejšia forma propagácie ako cez drahé reklamné spoty.
 • Vďaka skCUBE sa Slovensko zaradilo na zoznam krajín, ktoré budú mať na obežnej dráhe vlastný satelit a veríme, že sme tak prispeli aj k národnej hrdosti na našu krajinu. O zmysluplnosti našej práce nás presvedčil aj veľký záujem a podpora najvyšších ústavných činiteľov v krajine.
 • Na projekte skCUBE sa vyprofiloval excelentný technologický tím a vyrástlo na ňom najmenej 10 space inžinierov, ktorí sa v žiadnom prípade nemusia báť o svoje uplatnenie v praxi. Naopak, budú môcť pracovať na špičkových projektoch ESA alebo iných medzinárodných projektoch v oblasti SPACE.
 • Dokázali sme, že Slovensko má skvelý potenciál. Nemáme tu len Aeromobil; sme krajinou, kde sme schopní vyrábať aj satelity. A vďaka vstupu do ESA sa slovenské firmy môžu účastniť svetových vesmírnych projektov. Na Slovensku sa tak začína rozvíjať úplne nové priemyselné odvetvie - aerospace industry.
 • Je záujem o vedecké dáta z nášho experimentu. Sú k dispozícii všetkým záujemcom, najmä univerzitám a ich študentom. No nadviazali sme aj partnerstvo s Ústavom fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky a záujem o spoluprácu prišiel aj z najväčšej vesmírnej agentúry na svete - americkej NASA. O výsledkoch našej práce pravidelne prednášame na odborných prednáškach, publikujeme aj v zahraničných odborných periodikách.
 • Dáta zo satelitu budú open data (prístupné všetkým). Je to priestor študentov vysokých škôl pre realizovanie výskumov a svojich diplomových prác. Rovnako vývoj jednotlivých častí poslúžil ako predmet výskumu v ich študentských prácach resp. technických článkoch.
 • Vďaka nadobudnutému know-how je veľký predpoklad, že sa investície do vývoja satelitu štátu vrátia. Napríklad vo forme daní z ďalšej komercionalizácie technológií a produktov ako aj odvodov z vytvorených pracovných miest v budúcich projektoch.
 • Spojili sme komunitu slovenských rádioamatérov, ktorí nám sú nápomocní pri zbieraní satelitných dát. Každý z nich môže takto spojiť svoju vášeň s podporou projektu a prispieť k zväčšeniu tzv. komunikačného okna so satelitom.
 • V projekte skCUBE sme zdolávali aj nemalé byrokratické a právne prekážky. Museli sme získať povolenie na vysielanie v danej rádioamatérskej frekvencii (s celosvetovou platnosťou!), štát musel kvôli družici zriadiť Národný register kozmických objektov a nahlásiť družicu skCUBE diplomatickou cestou priamo do OSN vo Viedni. Ide o prvý projekt svojho druhu v SR, vďaka čomu sa otvorila aj otázka vesmírneho práva na Slovensku.