Výstupy

1. Vstup SR do ESA

2. Popularizácia vedy a techniky

Slovensko sa stalo asociovaný člen Európskej vesmírnej agentúry (ESA), čo v praxi znamená 7 miliónov EUR na projekty pre slovenské firmy a univerzity, v ktorých môžu nadobudnúť neoceniteľné know-how v oblasti vesmírnych technológii a vied. Náš projekt bol pre toto politické rozhodnutie kľúčový.

1

2

Vďaka atraktivite projektu sme dostali veľký priestor v slovenských masmédiách. A naplnili sme tak jeden z cieľov projektu skCUBE - popularizovať technické štúdijné smery, vedu a techniku. Myslíme si, že je to oveľa efektívnejšia forma propagácie ako cez drahé reklamné spoty.

3. Konečne aj slovenský satelit

4. Nová generácia space inžinierov

3

Vďaka skCUBE sa Slovensko zaradilo na zoznam krajín, ktoré majú na obežnej dráhe vlastný satelit a veríme, že sme tak prispeli aj k národnej hrdosti na našu krajinu. O zmysluplnosti našej práce nás presvedčil aj veľký záujem a podpora najvyšších ústavných činiteľov v krajine.

Na projekte skCUBE sa vyprofiloval excelentný technologický tím a vyrástlo na ňom najmenej 10 inžinierov, ktorí sa v žiadnom prípade nemusia báť o svoje uplatnenie v praxi. Naopak, budú môcť pracovať na špičkových projektoch ESA alebo iných medzinárodných projektoch v oblasti SPACE.

4

5. Posilnenie AeroSpace priemyslu na Slovensku

6. Cenné medzinárodné partnerstvá

Dokázali sme, že Slovensko má skvelý potenciál. Nemáme tu len Aeromobil; sme krajinou, kde sme schopní vyrábať aj satelity. A vďaka vstupu do ESA sa slovenské firmy môžu účastniť svetových vesmírnych projektov. Na Slovensku sa tak začína rozvíjať úplne nové priemyselné odvetvie - aerospace industry.

5

6

O data z našich vedeckých experimentov je veľký záujem. Sú k dispozícii všetkým záujemcom, najmä univerzitám a ich študentom. No nadviazali sme aj partnerstvo s Ústavom fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky a záujem o spoluprácu prišiel aj z najväčšej vesmírnej agentúry na svete - americkej NASA. O výsledkoch našej práce pravidelne prednášame na odborných prednáškach, publikujeme aj v zahraničných odborných periodikách.

7. Podpora študentov

8. Neoceniteľné know-how

7

Dáta zo satelitu budú open data (prístupné všetkým). Je to priestor študentov vysokých škôl pre realizovanie výskumov a svojich diplomových prác. Rovnako vývoj jednotlivých častí poslúžil ako predmet výskumu v ich študentských prácach resp. technických článkoch.

Vďaka nadobudnutému know-how je veľkých predpoklad, že sa investície do vývoja satelitu štátu vrátia. Napríklad vo forme daní z ďalšej komercionalizácie technológií a produktov ako aj odvodov z vytvorených pracovných miest v budúcich projektoch.

8

9. Spolupráca s rádioamatérmi

10. Vyšľapaný "byrokratický chodníček" pre ďalšie projekty

Spojili sme komunitu slovenských rádioamatérov, ktorí nám sú nápomocní pri zbieraní satelitných dát. Každý z nich môže takto spojiť svoju vášeň s podporou projektu a prispieť k zväčšeniu tzv. komunikačného okna so satelitom.

9

10

V projekte skCUBE sme zdolávali aj nemalé byrokratické a právne prekážky. Museli sme získať povolenie na vysielanie v danej rádioamatérskej frekvencii (s celosvetovou platnosťou!), štát musel kvôli družici zriadiť Národný register kozmických objektov a nahlásiť družicu skCUBE diplomatickou cestou priamo do OSN vo Viedni. Ide o prvý projekt svojho druhu v SR, vďaka čomu sa otvorila aj otázka vesmírneho práva na Slovensku.