Štát

uv

Úrad vlády Slovenskej republiky (rezerva predsedu vlády SR)

doprava

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

skolstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky