Q3 2015: Integrácia častí satelitu

Comments are closed.