Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Vďaka patrí aj Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za spoluprácu na projekte skCUBE najmä v jej ťažkých začiatkoch. Ďakujeme za to, že nám poskytli "strechu nad hlavou", keď sme ešte nemali stabilné sídlo. V budove fakulty sme si smeli zriadiť náš prvý space labák 🙂

Ďakujeme tiež za ústretovosť pre doktorantov, ktorý pracovali v užšom technickom tíme skCUBE. A tiež za propagáciu projeku na svojich stránkach.

Osobitne chceme poďakovať:

Petrovi Ballovi
Milanovi Žiškovi

Ďakujeme!