Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Veľké ďakujem patrí Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Bol to práve pán dekan Milan Dado, ktorý uveril nášmu projektu a chcel mu pomôcť. Spoločne s pani rektorkou prof. Čorejovou ho ako univerzita zastrešili ako odborný garant.

Ďakujeme najmä za to,
- že náš kľúčový developer Ondrej Závodský mohol realizovať modul vysielača družice v rámci doktorandského štúdia.
- za vytvorenie zázemia a za spoločné pracovisko, ktoré sme v Bratislave spolu vytvorili a za to, že ste ho vybavili infraštruktúrou potrebnou na vývoj a testovanie,
- že sme mohli testovať parametre na špičkových prístrojoch, ktorými univerzita disponuje,
- za podporu v ťažkých časoch, najmä pre kľúčových riešiteľov projektu, ktorých ste podporili aj finančne formou pracovnej dohody,
- za to, že ste nám vyšli v ústrety a vždy nás ochotne vyslali na zahraničné pracovné cesty súvisiace s projektom skCUBE

Ďakujeme, že ste sa nebáli spolupráce na technicky náročnom a viacročnom projekte, ktorý najmä na začiatku určite nemusel vyzerať ako reálny a zvládnuteľný. Ďakujeme, že ste sa nezľakli a boli nám dobrým partnerom od začiatku až do úspešného konca.

Osobitne chceme poďakovať:

Milanovi Dadovi
Martinovi Vaculíkovi
Kataríne Juroškovej
Michalovi Kubovi
Viktorovi Ďurčekovi
Bohumilovi Adamcovi
Petrovi Šindlerovi

Ďakujeme!